Skip to main content

Seznam léků

V této složce najdete abecední seznam nejpoužívanějších léků a doplňků stravy. Bližší (a zjednodušené) informace o jednotlivých preparátech jsou pod jednotlivými odkazy. Celkový počet medikamentů v seznamu je aktuálně přes 3605. Pro urychlení hledání můžete zkusit vyhledávač.

Pro zvýšení úspěšnosti při vyhledávání se snažte respektovat tato pravidla:

1. Pište pokud možno jednoslovný název (např. napište enelbin a nikoliv enelbin retard).
2. Pište celé slovo a ne jen začátek (např. napište rosucard a nikoliv rosuc).
3. Nepište do vyhledávače sílu léku (např. napište rawel a nikoliv rawel sr 1,5 mg).
4. Nenajdete-li lék ve vyhledávači, podívejte se do abecedního seznamu níže. Je možné, že název léku do vyhledávače zadáváte špatně (aniž o tom víte). Stačí jedno chybné písmeno a výsledek bude negativní.

Abecední seznam léků: