Inlyta patří mezi léky užívané v onkologii v rámci léčby zhoubných onemocnění. Jeho účinnou složkou je sloučenina axitinib.

 

Princip: Axitinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Axitinib blokuje zejména receptory pro vaskulární endoteliální faktory, čímž narušuje tvorbu cév vyživujících nádor a díky tomu brání nádoru v růstu.

 

Využití: Inlyta se využívá u některých forem pokročilé rakoviny ledviny, pokud běžněji užívané léky neprokázaly dostatečný efekt.

 

Podávání: Inlyta patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby onkologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Lék se vyrábí jako tablety o síle 1-7 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je 5 miligramů 2x denně.

 

Nežádoucí účinky: Inlyta může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, nechutenství a úbytku na váze. Závažnými komplikacemi jsou cévní komplikace v podobě vyššího výskytu trombóz (plicní embolie, ischemické cévní mozkové příhody apod.), jindy naopak ve zvýšeném riziku krvácení.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů