Aranesp je lék, který má využití u pacientů s pokročilými onemocněními ledvin. Účinnou látkou je darbepotein alfa.

Princip: Darbepoetin alfa je synteticky vyráběný analog erytropoetinu. Erytropoetin je hormon tvořený tkání ledvin, který je důležitý pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. U nemocných s chronickými chorobami ledvin hladina erytropoetinu klesá.


Využití: Aranesp je podáván pacientům s pokročilými formami chronického selhání ledvin včetně nemocných podstupujících dialýzu, kteří trpí chudokrevností.


Podávání: Aranesp se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilní aplikaci. Existuje celá řada dávek od 10 do 500 mikrogramů. Lék může být podáván podkožně nebo nitrožilně a aplikuje se 1x za 1-2 týdny. V období podávání se kontrolují hodnoty hemoglobinu a podle nich se hodnotí efekt léčby. O podání a konkrétním dávkování léku by měl rozhodovat zkušený lékař.


Nevýhody: Aranesp může mít vážné nežádoucí účinky ve smyslu zvýšeného výskytu kardiovaskulárních komplikací včetně vyššího rizika infarktu myokardu, mozkových mrtvic, hlubokých žilních trombóz a alergických reakcí.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů