Buronil patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je sloučenina melperon. Buronil je velmi oblíbeným lékem na interních a geriatrických odděleních pečujících o pacienty vyššího věku, což vysvětlím níže.

 

Princip: Melperon účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Hlavní blokující účinek melperonu je soustředěn zejména na některé dopaminové receptory. Tento účinek je krátký a to snižuje riziko nežádoucích účinků.

 

Využití: Buronil lze využít v terapii schizofrenie a dalších psychotických stavů, nejčastěji je však užíván k terapii a prevenci zmatenosti starších pacientů, tj. k terapii a prevenci delirií. Tomu napomáhá šetrnost léku a menší riziko nežádoucích účinků. Vzhledem k tomu, že lék může působit tlumivě, podává se s výhodou před spaním.

 

Podávání: U látek tohoto typu je vždy velmi důležité přesně dodržovat doporučení předepisujícího lékaře a neužívat je bez lékařova vědomí. Buronil existuje ve formě 25 miligramových tablet, u dospělých se schizofrenií se podává až několik set miligramů denně, a starých zmatených lidí často zahajujeme dávkou 25-50 miligramů denně, kterou postupně navyšujeme na 75-100mg denně.

 

Nežádoucí účinky: U Buronilu bývají nežádoucí účinky mírné, což znovu zdůrazňuje oblibu tohoto preparátu. Může se objevit útlum a spavost, vzácněji i poruchy hybnosti ne nepodobné Parkinsonově nemoci. Mezi vzácné komplikace se řadí výchylky v krevním obraze, zvýšení jaterních testů a vznik žloutenky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů