Rivodaron je lék patřící mezi antiarytmika, což jsou léky proti poruchám srdečního rytmu. Účinnou látkou preparátu je sloučenina amiodaron.

 

Princip: Amiodaron účinkuje na buňky srdečního svalu a blokuje na nich iontové kanály pro draselné ionty. Tím se mění elektrický potenciál srdečních buněk a to snižuje riziko poruch rytmu.

 

Využití: Rivodaron se využívá v léčbě řady poruch krevního rytmu a v prevenci jejich návratu. Příkladem jsou arytmie spojené s rychlým srdečním rytmem, jako je flutter síní, fibrilace síní, komorová tachykardie a stavy po úspěšně vyřešené fibrilaci komor.

 

Podávání : Rivodaron se vyrábí v podobě tablet o síle 200 miligramů. Dávkování je přísně individuální, preparát se často nasazuje v dávce až 3 tablety denně a tato dávka je postupně ponižována. Běžná dávka u dospělého je 1 tableta denně každý den v týdnu, nebo jenom 5 dnů v týdnu.

 

Nevýhody: Rivodaron může mít poměrně hodně nežádoucích účinků. Může způsobit přílišné zpomalení srdečního rytmu, obzvláště v kombinaci s jinými léky (beta-blokátory, digoxin). Nitrožilní podání léku člověku s abnormálními hodnotami minerálů v krvi (zejména draslíku) může způsobit závažné poruchy krevního rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy. Kromě toho dlouhodobé podávání léku může způsobit poruchy štítné žlázy (jak zvýšenou, tak sníženou funkci) a onemocnění plic probíhající pod obrazem plicní fibrózy (tzv. "amiodaronová plíce").

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů