Albunorm je přípravek, který se užívá k udržení cirkulujícího objemu krve. Jeho účinnou složkou je albumin.

 

Princip: Albumin se vyskytuje v lidské krvi. Jedná se o důležitou bílkovinu, která svým onkotickým tlakem pomáhá udržovat krevní tekutinu uvnitř cév, a která je důležitým nosičem řady enzymů, bílkovin a užívaných léků. Nedostatek albuminu má řadu nežádoucích účinků, z nichž asi nejviditelnější jsou otoky tkání.

 

Využití: Albunorm se podává v situacích, kdy potřebujeme podat albumin, aby udržel dostatečný objem krve v cévách, a v situacích, kdy má daný jedinec albuminu kritický nedostatek (např. kritické stavy, podvýživa, jiné příčiny nedostatku bílkovin). Zřejmě nejčastějším důvodem podání albuminu na interním oddělení je terapie ascitu, kdy provádíme jeho punkci a vypuštění. Ztráta většího množství ascitické tekutiny by měla být nitrožilně doplněna albuminem.

 

Podávání: Albunorm se vyrábí jako lehce viskózní roztok o koncentraci 5 a 20%. Podává se nitrožilně a dávka je vždy individuální. Při punkci ascitu o objemu vyšším než 5 litrů se například doporučuje podat 7-8 gramů albuminu na každý litr vypuštěné tekutiny.

 

Nevýhody: Albunorm obvykle nezpůsobuje žádné velké problémy, ale po jeho podání nelze vyloučit vznik alergické reakce, která může mít vzácně i podobu nebezpečného anafylaktického šoku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů