Sutent patří mezi léky užívané v onkologii a jeho účinnou složkou je sloučenina sunitinib (přesněji sunitinib-malát).

Princip: Sunitinib patří mezi inhibitory receptorových tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Sunitinib působí na více tyrosinkináz včetně receptorů pro destičkový růstový faktor, receptorů faktoru kmenových buněk a endoteliálního růstového faktoru. Důsledkem je narušení růstu nádorové tkáně a blokování novotvorby cév vyživujících nádor.
 

Využití: Sutent se využívá v terapii pokročilejších gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST). Nádory této skupiny se vyskytují zejména v trávicím traktu, patří mezi známější nádory a mají nevyzpytatelné chování – některé bývají nezhoubné, jiné se chovají zhoubně. Kromě toho se Sutent může podávat u některých forem rakoviny ledviny a u neuroendokrinních nádorů slinivky břišní.


Podávání: Sutent patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tobolky o síle 12,5-50 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka se u většiny případů pohybuje okolo 50 miligramů. Obvyklá doba užívání v jednom léčebném cyklu je 6 týdnů.


Nežádoucí účinky: Sutent může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, bolestí kloubů, kožních vyrážek, otoků, tvorby modřin, zvýšení krevního tlaku, nežádoucí změny v krevním obraze, vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu a příznaky srdečního selhávání. Z dalších vážných komplikací může dojít při léčbě k selhání ledvin, krvácení do trávicího traktu a krvácení do mozku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů