Etoposid je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je stejnojmenná sloučenina etoposid.

Princip: Etoposid se váže na enzym topoizomerázu II, narušuje opravy DNA a poškozuje její strukturu. Důsledkem je narušení buněčného dělení a naopak zvýšené odumírání buněk, přičemž nejvíce postiženy jsou rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Etoposid se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například některé formy rakoviny varlat, rakoviny vaječníku, lymfomů (včetně Hodgkinova lymfomu), rakoviny žaludku a rakoviny plic. Lék se velmi často podává jako součást chemoterapeutických cyklů v kombinaci s dalšími preparáty.


Podávání: Etoposid se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Etoposid může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů, horečky, zimnice a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů