Noxafil je lék, který patří mezi léky proti plísním (antimykotika). Jeho účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina posakonazol.

Princip: Posakonazol narušuje funkci některých plísňových enzymů a to způsobuje poruchu tvorby a stability buněčné membrány plísní. Díky tomu brání posakonazol množení plísní a některé dokonce zabíjí.


Využití: Noxafil využíváme v léčbě plísňových infekcí, které jsou způsobené nebezpečnějšími formami plísní, nebo které se vyskytují u pacientů s oslabenou imunitou. Patří sem například aspergilové infekce, kokcidiomykózy a těžké kvasinkové infekce.

Lék může být podáván i preventivně některým pacientům s oslabenou imunitou jako prevence vzniku plísňové infekce. Jsou to zejména hematologičtí pacienti léčení chemoterapeutiky pro leukémie a pacienti po orgánových transplantacích.


Podávání: Noxafil se vyrábí v podobě tablet o síle 100 miligramů, v podobě suspenze (která se opět přijímá per os) a v podobě roztoku k nitrožilnímu infuznímu podání. Běžná dávka Noxafilu pro dospělého člověka je 300 miligramů dvakrát denně. Lék nesmí být podáván, či užíván bez přesného doporučení lékaře.


Nevýhody: Noxafil může mít řadu vedlejších účinků. Poměrně časté jsou trávicí obtíže, jako je nechutenství, nevolnost, zvracení a průjmy. U některých lidí může dojít k poškození jater se zvýšením jaterních testů a vzácně i se vznikem žloutenky. Lék může mít vliv na krvetvorbu za vzniku chudokrevnosti a nedostatku krevních destiček. Vyloučit nelze ani vznik alergických reakcí, které mají nejčastěji podobu svědivé vyrážky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů