Anesia je preparát, který má využití zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina propofol.

 

Princip: Propofol působí jako silné celkové anestetikum s velmi rychlým nástupem účinku (cca 30 vteřin) a celkově krátkým účinkem (cca 5 minut). Účinek propofolu je dán posílením tlumivého neuromediátorového systému GABA (kyselina gama-aminomáselná) v centrálním nervovém systému.

 

Využití: Anesia se využívá v úvodu celkové anestézie (uspání) před operačním zákrokem. Další možností je sedace během operačního zákroku, či při pobytu na lůžku intenzivní péče s napojením na umělou plicní ventilaci.

 

Podávání: Anesia se vyrábí jako bílá tekutá emulze, která se podává nitrožilně (injekční aplikace, nebo infuze). Aplikovaná dávka je přísně individuální a rozhoduje o ni lékař, bez jehož vědomí lék nesmí být podán.

 

Nevýhody: Při podání vyšší dávky často nastává přechodná zástava dechu, po aplikaci se může objevit výraznější pokles krevního tlaku, bradykardie a vzácně i alergické reakce. Po probuzení z uspání se mohou objevit trávicí obtíže, nevolnost, zvracení a bolesti hlavy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů