Skip to main content

Amiodaron

Amiodaron je lék patřící mezi antiarytmika, což jsou léky proti poruchám srdečního rytmu. Účinnou látkou preparátu je stejnojmenná sloučenina amiodaron.

 

Princip

Amiodaron účinkuje na buňky srdečního svalu a blokuje na nich iontové kanály pro draselné ionty. Tím se mění elektrický potenciál srdečních buněk a to snižuje riziko poruch rytmu.

 

 

Využití

Amiodaron se využívá v léčbě řady poruch krevního rytmu a v prevenci jejich návratu. Příkladem jsou arytmie spojené s rychlým srdečním rytmem jako je flutter síní, fibrilace síní, komorová tachykardie a stavy po úspěšně vyřešené fibrilaci komor.

 

 

Podávání 

Preparát se vyrábí v podobě tablet o síle 200 miligramů. Dávkování je přísně individuální, preparát se často nasazuje v dávce až 3 tablety denně a tato dávka je postupně ponižována. Běžná dávka u dospělého je 1 tableta denně každý den v týdnu, nebo jenom 5 dnů v týdnu.

 

 

Nevýhody

Amiodaron může mít poměrně hodně nežádoucích účinků. Může způsobit přílišné zpomalení srdečního rytmu, obzvláště v kombinaci s jinými léky (beta-blokátory, digoxin). Nitrožilní podání léku člověku s abnormálními hodnotami minerálů v krvi (zejména draslíku) může způsobit závažné poruchy krevního rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy. Kromě toho dlouhodobé podávání léku může způsobit poruchy štítné žlázy (jak zvýšenou, tak sníženou funkci) a onemocnění plic probíhající pod obrazem plicní fibrózy (tzv. "amiodaronová plíce").

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů