Rivaroxabán je lék na ředění krve a jeho účinnou látkou je prakticky stejnojmenná sloučenina rivaroxaban.

Princip: Rivaroxaban je přímý inhibitor koagulačního faktoru Xa. Svým působenímblokuje koagulační kaskádu, a tím dosahuje efektu omezení krevní srážlivosti.


Indikace: Rivaroxabán je možno využít v prevenci hluboké žilní trombózy u pacientů po ortopedických operacích. Především však může být indikován jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u pacientů s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Neléčená fibrilace síní ohrožuje pacienta vznikem krevních sraženin v srdci, které mohou způsobit ischemickou mozkovou mrtvici.


Dávkování: Rivaroxabán se vyrábí v podobě tablet o síle 15 a 20 miligramů. Lék nesmí být užíván bez doporučení lékaře, dávka závisí na dané indikaci a zdravotním stavu uživatele. Přesné informace o dávkování najdete zde.


Výhody: Výhodou je krátký poločas účinku, minimální riziko předávkování, žádná nutnost speciální diety při užívání a žádná nutnost pravidelné monitorace účinnosti léku, tj. chybí prakticky všechny nevýhody levného Warfarinu.


Nevýhody: Hlavní nevýhodou je cena, doplatky se pohybují v mnohem vyšších číslech než jak je tomu u základního léku na ředění krve – Warfarinu. Další nevýhodou je neexistence účinného protiléku (antidota) – v případě nežádoucích krvácivých komplikací nemáme účinnou látku, která by účinek rivaroxabanu zvrátila. Zdá se nicméně, že již brzy bude taková protilátka dostupná.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů