Cotellic je lék využívaný v onkologii a jeho účinnou složkou je sloučenina kobimetinib.

 

Princip: Kobimetinib tlumí v buňkách signální dráhu mitogenem aktivované proteinkinázy. Důsledkem je narušení množení nádorových buněk u některých forem melanomu.

 

Využití: Cotellic může být podáván pacientům s melanomem, u kterých není možné nádor chirurgicky odstranit, nebo když jsou již přítomny metastázy. Účinek byl pozorován pouze u těch melanomů, které mají přítomnou určitou BRAF mutaci (BRAF V600), přítomnost této mutace je zjistitelná při histologickém vyšetření nádoru. Cotellic se často podává s léky obsahujícími sloučeninu vemurafenib.

 

Podávání: Cotellic se vyrábí v podobě tablet o síle 20 miligramů a běžná dávka pro dospělého člověka jsou 3 tablety 1x denně (tj. 60 miligramů denně). Léčebný cyklus má 21 dnů, pak vždy následuje týden bez užívání léku. Léčbu musí řídit zkušený lékař a užívání léku bez jeho doporučení je zakázáno.

 

Nevýhody: Cotellic může vyvolat řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, nevolnosti, nechutenství, zvýšení jaterních testů a zvýšení tělesné teploty. Poměrně často se také objevují nejrůznější kožní reakce včetně alergických reakcí. Nežádoucí účinky si v některých případech mohou vyžádat snížení dávek léku nebo i úplné vysazení terapie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů