Propanorm je lék, který patří mezi antiarytmika, což jsou léky proti poruchám srdečního rytmu. Účinnou látkou preparátu je sloučenina propafenon.

 

Princip: Propafenon účinkuje na buňky srdečního svalu a blokuje na nich iontové kanály pro sodíkové ionty. Tím se mění elektrický potenciál srdečních buněk, stabilizuje se jejich cytoplazmatická membrána a to snižuje riziko vzniku poruch rytmu.

 

Využití: Propanorm se využívá v léčbě řady poruch srdečního rytmu a v prevenci jejich návratu. Příkladem jsou arytmie spojené s rychlým srdečním rytmem, jako je flutter síní, fibrilace síní, AVRT a AVNRT. Propafenonu dáváme při chronickém užívání přednost před amiodaronem (další oblíbené antiarytmikum) u pacientů s dobrou funkcí levé komory srdeční (dle ECHO).

 

Podávání: Propanorm se vyrábí v podobě tablet o síle 150 a 300 miligramů. Dávkování je přísně individuální a záleží na doporučení předepisujícího lékaře. Běžná dávka u dospělého jsou 2-3 tablety o síle 150 miligramů denně. Dávka může být v některých případech navýšena a maximální denní dávka se pohybuje okolo 600-900 miligramů (této dávky však u většiny pacientů  ani zdaleka nedosahujeme). Kromě tablet existuje Propanorm i v podobě vodného roztoku, který se podává u akutních poruch rytmu jako nitrožilní infúze.

 

Nevýhody: Propanorm může mít poměrně hodně nežádoucích účinků, což je nicméně typické pro většinu antiarytmik. Může způsobit přílišné zpomalení srdečního rytmu, obzvláště v kombinaci s jinými léky (beta-blokátory, digoxin). Velmi vzácně může lék způsobit vznik závažných poruchy krevního rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy. U některých lidí došlo po nasazení léku ke zvýšení jaterních testů a popisovány byly i různé alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů