Desferal je lék, který se využívá při přetížení organizmu určitými prvky. Účinnou složkou přípravku je sloučenina deferoxamin.

 

Princip: Deferoxamin funguje jako tzv. chelatační činidlo, v organizmu se váže na určité prvky a tvoří s nimi komplexní sloučeniny. Deferoxamin dobře váže zejména molekuly železa a hliníku.

 

Využití: Desferal může být použit při přetížení organizmu velkým množstvím železa, což jsou například případy opakovaných transfúzí a určité formy genetického onemocnění známého jako hemochromatóza. Další indikací jsou situace, kdy je organizmu z nějakého důvodu přetížen hliníkem (aluminium).

 

Podávání: Desferal se vyrábí jako bílý prášek, který se po rozpuštění přemění na roztok určený k nitrožilnímu podání. Dávka přípravku je individuální a stanovuje ji ošetřující lékař, bez jehož vědomí nesmí být lék aplikován. Dodejme jen, že při akutním přetížení železem se podává pomalou infuzí v průměrné dávce 15 mg na kilogram tělesné váhy za hodinu.

 

Nevýhody: Desferal může v místě nitrožilní aplikace způsobit podráždění kůže s bolestivostí, otokem a zarudnutím. Z celkových nežádoucích projevů byly pozorovány trávicí obtíže, bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážky, nechutenství, alergické reakce a poruchy smyslů (dočasné poruchy sluchu a zraku).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů