Clariscan je preparát, který nepatří mezi léky, jde ve skutečnosti o kontrastní látku využívanou v diagnostice různých chorob. Účinnou látkou přípravku je kyselina gadoterová.

 

Princip: Kyselina gadoterová je složitější sloučenina obsahující ve své struktuře gadolinium. Látka se po aplikaci dostává do tkání a dostane-li se do magnetického pole, pak se u ní projeví magnetický moment. To má velký význam pro zobrazovací proces magnetické rezonance.

 

Využití: Clariscan se využívá jako kontrastní látka, která je aplikovaná pacientům před vyšetřením magnetickou rezonancí. Preparát zlepšuje kvalitu vyšetření a umožní lepší rozlišení některých anatomických struktur organizmu.

 

Podávání: Clariscan se vyrábí jako roztok určený k podání v podobě nitrožilní injekce s určitým předstihem před vlastním vyšetřením. Dávka je individuální a závisí jak na vyšetřovaném pacientovi, tak na přesném typu vyšetření. O podání preparátu mohou samozřejmě rozhodnout pouze vyškolení pracovníci.

 

Nevýhody: Clariscan většinou nezpůsobuje zásadní nežádoucí účinky, i když jsou po jeho aplikaci někdy popisovány stavy nevolnosti a různých dalších trávicích obtíží. Podobně jako u jiných kontrastních látek nelze ani po aplikaci tohoto preparátu vyloučit rozvoj akutní alergické reakce. U pacientů s chronickým selháváním ledvin může aplikace preparátu vyvolat jejich akutní selhání.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů