Furorese je hojně využívaný preparát ze skupiny diuretik. V interní medicíně se jedná o zcela nezastupitelný lék, jehož účinnou složkou je sloučenina furosemid.

 

Princip: Furosemid je velmi silná látka, která účinkuje na ledvinné kanálky a blokuje vstřebávání iontů. Ionty jsou vylučovány do tvořené moče a s sebou strhávají vodu. Výsledkem je výrazný odvodňovací efekt léku.  

 

Využití: V tabletové formě se lék úspěšně využívá u srdečního selhávání, kdy odvodňovací účinek Furorese snižuje objemovou zátěž srdeční pumpy. K tomu se přidružuje vliv na vysoký krevní tlak, který díky ztrátám tekutiny klesá. Furorese léčí otoky vznikající u nefrotického syndromu a u dekompenzované jaterní cirhózy. Akutně můžeme lék podávat i v injekční formě při akutním srdečním selhání a u plicního edému, podat ho můžeme i u hyperkalémie, kdy potřebujeme zvýšit vylučování draslíku močí.

 

Podávání: Záleží na předepisujícím lékaři a na závažnosti onemocnění. Běžná dávka Furorese podávaného jako tablety je 20-40 miligramů denně, u velmi těžkých forem srdečního selhání ovšem může dávka vystoupat až na několik set miligramů za den. Akutně většinou podáváme 1-2 injekce o síle 20 miligramů nitrožilně, je ovšem možné aplikovat i dávku silnější, nebo nitrožilní Furorese podávat kontinuálně speciální nitrožilní pumpou.

 

Nevýhody: Samotný princip a účinky Furorese zároveň předznamenávají i jeho nežádoucí účinky a nevýhody. Lék je velmi silný, nemocného může snadno dehydratovat, způsobit příliš silný pokles tlaku, rozvrátit mu vnitřní prostředí a způsobit hypokalémii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů