Protamin ME je speciální přípravek, který můžeme označit spíše slovem antidotum (protijed) než lék. Účinná složka preparátu je stejnojmenná sloučenina protamin.

Princip: Protamin se s vysokou účinností váže na molekuly heparinu a vytvoří s nimi komplex, který ztrácí schopnost „ředit krev“.


Využití: Protamin ME lze použít u pacientů, u nichž potřebujeme rychle vyrušit účinek Heparinu. Je to typicky pacient, který má po aplikaci Heparinu vážné krvácivé komplikace, nebo pacient, který je po nedávné aplikaci Heparinu a neodkladně vyžaduje provedení chirurgického zákroku. Příkladem takového pacienta může být člověk s akutním infarktem, který v rámci primární terapie dostal i Heparin. Následně mu je provedena koronarografie (té Heparin nevadí), ale nález na srdečních tepnách je koronarograficky neřešitelný a pacient je indikován k akutnímu kardiochirurgickému zákroku (bypass).

Pozn: Protamin má částečný efekt i na nízkomolekulární hepariny, ale ten je velmi omezený, a proto se k jejich neutralizaci v běžné praxi nedá použít.


Podání: Protamin ME se vyrábí v podobě roztoku k injekčnímu podání. Má dvě formy – slabší o síle 1000 mezinárodních jednotek na mililitr (1000 IU/ml) a silnější 5000 mez. jednotek na mililitr (5000 IU/ml). To znamená, že 1 mililitr slabšího přípravku dokáže vyrušit účinek 1000 jednotek Heparinu a 1 ml silnějšího přípravku vyruší účinek dokonce 5000 jednotek Heparinu.


Slabší 1000 IU/ml verze slouží především k nitrožilní aplikaci, silnější 5000IU/ml verze se aplikuje zejména nitrosvalově. Dávka přípravku závisí na dávce Heparinu a časem jeho podání. Aplikace bez doporučení ošetřujícího lékaře je přísně zakázána.


Nevýhody: Protamin ME obvykle nezpůsobuje žádné výrazné vedlejší účinky, ale po jeho aplikaci nelze vyloučit vznik alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů