Mesocain [mezokajn] je lék, který patří do skupiny lokálních anestetik (léčiva k místnímu znecitlivění) a jeho účinnou látkou je sloučenina trimekain.
 
Princip: Trimekain působí lokálně v místě aplikace, ovlivňuje nervová vlákna a tlumí až blokuje vedení nervových smyslových informací o bolesti, tlaku a pocitu tepla (či chladu).


Využití: Mesocain podáváme tam, kde chceme zabránit bolesti. Injekčně se aplikuje do místa, kde je třeba při vědomí provést zubní zákroky, vpich větší jehlou (např. vypuštění ascitu nebo pleurálního výpotku) nebo dokonce řez skalpelem (drobné operace v lokálním znecitlivění jako je zašívání ran nebo například operace syndromu karpálního tunelu). Možná je i tzv. svodná anestézie, kdy se roztok aplikuje do blízkosti nervu a vyruší vnímání bolestivosti v celé větší oblasti těla, která je nervem inervována. V podobě gelu se Mesocain podává k znecitlivění sliznic,  nanáší se na močové cévky před zasunutím do močové trubice, což sníží vnímání bolesti při cévkování. Stejně tak se může Mesocain gel nanést na jiné endoskopické přístroje zaváděné do tělních dutin (gastroenterologické, gynekologické, urologické zákroky).
 
 
Podávání: Mesocain se vyrábí v podobě roztoku k injekčnímu podání (obvykle se aplikuje pod kůži) a v podobě gelu. Použití a dávkování je individuální, plně závisí na ošetřujícím lékaři. Nitrožilní podání je možné u některých závažných poruch rytmu (může totiž fungovat jako antiarytmikum), ale v běžné praxi se Mesocain v této indikaci prakticky nepodává.
 
 
Nevýhody: Vzácně mohou vznikat alergické projevy, v některých případech může dojít k anafylaktickému šoku. Alergická reakce na Mesocain musí být dokumentována, aby se o ní příště vědělo. Pokud se při anestézii omylem přípravek aplikuje do krevní cévy, mohou se objevit celkové příznaky jako je zmatenost, kovová chuť v ústech, kolaps, bezvědomí, třes končetin a poruchy dýchání. Větší dávka rychle podaná do cévy může vyvolat zpomalení srdečního rytmu a zástavu srdce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů