Adriblastina CS je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina doxorubicin.

 

Princip: Doxorubicin patří do skupiny antracyklinů. Svým účinkem způsobuje zlomy DNA a navíc poškozuje buňky vytvářením toxických kyslíkových radikálů. Nejvíce postiženy jsou rychle se dělící nádorové buňky.

 

Využití: Adriblastina CS se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například sarkomy, Hodgkinův lymfom, akutní lymfatická leukémie, akutní myeloidní leukémie, pokročilé formy rakoviny prsu, rakovina vaječníků, rakoviny močového měchýře a některé formy rakoviny plic.

 

Podávání: Adriblastina CS se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilnímu podání jakožto pomalá infuze. U rakoviny močového měchýře lze roztok cévkou aplikovat přímo do močového měchýře. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Adriblastina CS může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, otoky tkání, bolesti svalů a alergické reakce. Existuje i riziko poškození srdečního svalu (vznik poruch srdečního rytmu a srdeční selhávání).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů