Rezolsta je lék, který patří mezi antivirové preparáty (antivirotika) a jeho účinnou složkou jsou sloučeniny darunavir a kobicistat.

 

Princip: Darunavir inhibuje virovou HIV proteázu, což je enzym důležitý pro tvorbu virových peptidů. Vyřazení zmíněného enzymu naruší schopnost virů se dělit. Kobicistat ovlivňuje metabolizmus darunaviru v lidském těle a zlepšuje jeho účinek.

 

Využití: Rezolsta se podává v kombinaci s dalšími antivirotiky při léčbě některých forem HIV infekce.

 

Podávání: Rezolsta se vyrábí jako tablety o síle 800/150 miligramů (800 mg darunaviru a 150 mg kobicistatu) a běžná dávka pro dospělého člověka je 1 tableta denně. Přesná dávka je nicméně přísně individuální, určuje ji ošetřující lékař a bez jeho doporučení nesmí být lék užíván.

 

Nevýhody: Rezolsta může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, bolesti hlavy, kožní vyrážky, nechutenství a další. Relativně vzácně bylo při léčbě pozorováno zvýšení hladiny krevního cukru a někdy i vznik cukrovky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů