Simdax je lék využívaný v kardiologii u pacientů s onemocněními srdce. Jeho účinnou složkou je sloučenina levosimendan.

 

Princip: Levosimendan zvyšuje citlivost svalových vláken srdečního svalu k iontům vápníku a tím se zlepšuje síla srdečního stahu (tj. zlepšení kontraktility). Kromě toho má sloučenina vliv na svalovinu cév včetně věnčitých tepen a pomáhá ji relaxovat. To zlepšuje prokrvení srdce a sníží cévní odpor, proti kterému musí srdce pumpovat.

 

Využití: Simdax se neužívá běžně, je rezervován pro těžké případy srdečního selhávání, kdy běžná léčba není schopna jeho příznaky uspokojivě zvládnout.

 

Podávání: Simdax se vyrábí v podobě roztoku, který se podává nitrožilně v podobě infuze. Dávka je individuální, obvykle se podávání zahajuje bolusem (vyšší nárazová dávka) s následnou kontinuální infuzí. Podání léku bez doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázáno.

 

Nevýhody: Simdax může při podání způsobit bolesti hlavy, nevolnost, trávicí obtíže a vzácněji i poruchy srdečního rytmu. Tyto poruchy bývají spíše nezávažné (fibrilace síní), ale vyloučit nelze ani ty vážné (komorová tachykardie). Z toho důvodu by měl být pacient během podávání přípravku monitorován.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů