Firazyr je lék využívaný v terapii hereditárního angioedému a jeho účinnou složkou je sloučenina ikatibant.

 

Princip: Ikatibant se váže na buněčné receptory pro bradykinin a tím vyřazuje funkci bradykininu. Zvýšená koncentrace bradykininu je důležitá pro rozvoj hereditárního angioedému a ikatibant tento proces tlumí.

 

Využití: Jak bylo řečeno výše, Firazyr se využívá v terapii onemocnění známého jako hereditární angioedém.

 

Podávání: Firazyr se vyrábí jako vodný roztok určený k injekčnímu podkožnímu podání. Při záchvatovitém zhoršení hereditárního angioedému se podává 1 injekce s dávkou 30 miligramů Firazyru, typickým místem podání je podkoží břicha. Aplikace léku bez doporučení lékaře je zakázána.

 

Nevýhody: Firazyr může způsobit nežádoucí reakce v místě aplikace (zarudnutí, bolest, svědění kůže). Objevit se mohou i celkové potíže jako bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážka a alergické reakce.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů