Novoeight patří mezi léky využívané v hematologii, jeho účinnou složkou je turoktokog alfa.

 

Princip: Turoktokog alfa je lidský srážlivý faktor VIII, který je důležitou součásti koagulační kaskády. Látka se vyrábí pomocí rekombinantní DNA technologie.

 

Využití: Novoeight se podává k prevenci i léčbě krvácení souvisejícího s hemofilií typu A, což je geneticky podmíněná choroba spojená s nedostatkem faktoru VIII a s tím související zvýšenou krvácivostí.

 

Podávání: Novoeight se vyrábí jako prášek, který se rozpustí v rozpouštědle za vzniku roztoku. Výsledný roztok se podává nitrožilně. Dávka je přísně individuální (závisí na aktuální hladině faktoru VIII v krvi, typu a tíži případného krvácení, hmotnosti pacienta apod.) a přípravek smí být podán pouze na doporučení zkušeného lékaře-hematologa.

 

Nevýhody: Novoeight většinou žádné nežádoucí reakce nezpůsobuje, nicméně u některých lidí mohou po podání vzniknout alergické reakce včetně těch závažných (anafylaktický šok).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů