Xarelto je lék na ředění krve a jeho účinnou látkou je sloučenina rivaroxaban.

 

Princip: Rivaroxaban je přímý inhibitor koagulačního faktoru Xa. Svým působením tedy rivaroxaban blokuje koagulační kaskádu, a tím dosahuje efektu omezení krevní srážlivosti.

 

Indikace: Xarelto se užívá například v prevenci hluboké žilní trombózy u pacientů po ortopedických operacích. Kromě toho je ale Xarelto možné za určitých podmínek podávat jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u pacientů s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Neléčená fibrilace síní ohrožuje pacienta vznikem krevních sraženin v srdci, které mohou způsobit ischemickou mozkovou mrtvici.

 

Dávkování: Xarelto se vyrábí v podobě tablet o síle 2,5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg. Lék nesmí být užíván bez doporučení lékaře, dávka závisí na dané indikaci a zdravotním stavu uživatele. U většiny indikací se u dospělého člověka podává léčebná dávka 20 miligramů 1x denně.

(Pozn.: Dávka preparátu 2,5 miligramu je velice nízká a používá se preventivně v kombinaci s jinými léky na ředění krve u pacientů vysoce rizikových stran vzniku krevních sraženin. To je nicméně již dosti složitá problematika.)

 

Výhody: Výhodou je krátký poločas účinku, minimální riziko předávkování, žádná nutnost speciální diety při užívání a absence nutnosti pravidelné monitorace účinnosti léku, tj. chybí prakticky všechny nevýhody levného Warfarinu.

 

Nevýhody: Hlavní nevýhodou je cena, která je řádově vyšší, než jak je tomu u tradičního základního léku na ředění krve – Warfarinu. Jako nevýhodu je nutno zmínit i riziko nežádoucích krvácivých komplikací, ty nicméně existují u každého léku na ředění krve.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů