Zonegran je lék patřící do skupiny antiepileptik a jeho účinnou látkou je sloučenina zonisamid.
 
Princip: Zonisamid je sloučenina s protiepileptickým působením, který se poněkud se odlišuje od ostatních antiepileptik. Tento mechanizmus není zcela přesně pochopen, ale předpokládají se změny koncentrace iontů (sodných a vápenatých) na membráně nervových buněk a dále dochází k ovlivnění neuromediátorového systému kyseliny gama-aminomáselné (GABA).
 
 
Využití: Zonegran se využívá zejména k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů. Přípravek může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky.
 
 
Podávání: Zonegran musí být vždy užíván dle doporučení ošetřujícího lékaře. Je vyráběn ve formě tobolek o síle 25-300 miligramů a běžná denní dávka dospělého člověka se většinou pohybuje mezi 100-500 miligramy. Celková dávka 500 miligramů za den by již neměla být překračována. Lék nesmí být užíván bez přesného doporučení lékaře.
 
 
Nevýhody: Zonegran může ovlivňovat pozornost a působit tlumivě. Někteří uživatelé si stěžují na motání hlavy, změnu chuti k jídlu a různé nespecifické trávicí obtíže, poruchy citlivosti, otoky, sucho v ústech, bolesti hlavy, nervozitu a úzkost. Vzácně byly popisovány alergické reakce, které mohou být i poměrně těžké, rabdomyolýza a stav obdobný nebezpečnému neuroleptickému malignímu syndromu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů