Roxilip je novější lék řadící se do skupiny statinů, tj. mezi léky na vysoký cholesterol. Zřejmě prakticky nenajdeme interně léčeného pacienta, který by některý ze statinů dlouhodobě neužíval.

 

Princip: Účinnou látkou preparátu je sloučenina rosuvastatin. Pomáhá v organizmu blokovat enzym nutný pro tvorbu cholesterolu, tím snižuje hladinu cholesterolu v krvi a zpomaluje proces aterosklerózy.

 

Využití: Roxilip má velmi široké využití. Lék podáváme nejen u vysokého cholesterolu, ale i pacientům s ischemickou chorobou srdeční (včetně anginy pectoris a stavů po infarktech), pacientům po ischemických mozkových příhodách, nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a mnoha dalším.

 

Podávání: Záleží na doporučení lékaře, bez jehož vědomí by preparát neměl být užíván. Lék existuje ve formě tablet o síle 10-20 miligramů a nejčastěji užívaná dávka pro dospělého člověka je 1 tableta denně.

 

Nevýhody: Roxilip může kromě nezávažných trávicích obtíží způsobit i zvýšení jaterních testů. U malého procenta pacientů může jejich užívání vyvolat bolesti svalů a u vzácně i nebezpečnou rabdomyolýzu. Pokud se po nasazení léku objeví bolesti svalů, pak je nutno lék vysadit a případně vyšetřit v krvi hladinu kreatinkinázy (CK), což je enzym uvolňovaný do krve z poškozených svalů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů