Fibrovein není lék v pravém slova smyslu, jde spíše o chemickou sloučeninu určenou ke sklerotizaci žil. Účinnou složkou je sloučenina natrium-tetradecyl-sulfát.

 

Princip: Natrium-tetradecyl-sulfát vede po nitrožilním podání ke vzniku krevní sraženiny, která způsobí uzávěr žíly a následně dochází k vazivovatění. Důsledkem je vymizení části, nebo celé žíly.


Využití: Fibrovein se může používat v rámci léčby obtěžujících varixů dolních končetin. Varixy (žilní městky) jsou jedním ze známek chronické žilní nedostatečnosti, mohou být kosmetickým problémem a navíc se mohou dále komplikovat vznikem povrchových zánětů žil.

 

Podávání: Fibrovein se vyrábí jako roztok, který se ve velmi malých dávkách (množství je přísně individuální) aplikuje do cílové žíly za přísně sterilních podmínek. Přípravek by měl aplikovat lékař obeznámený s příslušnou problematikou (ideálně cévní lékař) a jinak je jeho podání zakázáno.

 

Nevýhody: Fibrovein může způsobit lokální zánět s podrážděním kůže a vznikem vyrážky, vyloučit nelze ani alergické reakce. Při použití větších dávek, nebo při průniku látky mimo žílu může dojít k odumření okolních tkání a vzniku kožního vředu. V případě chybné aplikace látky do tepny může dojít k jejímu uzávěru a těžkému poškození, což může vážně narušit životaschopnost dané končetiny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů