Cyrdanax je lék používaný v onkologii při léčbě nádorových onemocnění ke snížení toxických důsledků některých chemoterapeutik. Účinnou látkou léku je sloučenina dexrazoxan.

 

Princip: Dexrazoxan funguje jako chelatační činidlo, tj. váže na své molekuly ionty některých kovů. Předpokládá se, že vazba dexrazoxanu na ionty železa brání tomu, aby s nimi některá chemoterapeutika (antracykliny) vytvářela toxické radikály poškozující srdeční sval. Kromě toho bylo prokázáno, že dexrazoxan vykazuje vlastní protinádorový účinek díky tomu, že v buňkách blokuje enzym topoizomeráza II.

 

Využití: Cyrdanax se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, kteří jsou ohroženi poškozením srdečního svalu kvůli léčbě vysokými dávkami chemoterapeutik ze skupiny antracyklinů (např. epirubicin a doxorubicin).

 

Podávání: Cyrdanax se vyrábí v podobě roztoku, který se podává jako rychlá nitrožilní infuze 30 minut před aplikací vlastního chemoterapeutika. Přesná dávka je vždy individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Cyrdanax nemá výrazné vedlejší účinky a většinou nezhoršuje nežádoucí účinky současně podávaných chemoterapeutik. Je ovšem pravda, že někdy bylo po jeho podání pozorováno výraznější snížení počtu krevních destiček a bílých krvinek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů