Roactemra je méně často používaný lék, který se podává pacientům s určitými autoimunitními chorobami. Účinnou složkou léku je sloučenina tocilizumab.

 

Princip: Tocilizumab je monoklonální protilátka, která se váže na receptor interleukinu-6 (IL-6) a naruší jeho funkci. IL-6 je cytokin důležitý pro průběh zánětlivé reakce a ta je díky tomu utlumena.

 

Využití: Přípravek Roactemra se využívá jako imunosupresivum u některých těžších forem revmatoidní artritidy a u juvenilní idiopatické artritidy, kdy běžněji dostupné preparáty nemají dostatečný efekt. Lék se často podává v kombinaci s metotrexátem.

 

Podávání: Roactemra se vyrábí v podobě roztoku, který se aplikuje podkožně, nebo nitrožilně jako pomalá infuze. Přesná dávka léku je přísně individuální a preparát nesmí být aplikován bez doporučení zkušeného lékaře.

 

Nevýhody: Roactemra může způsobit poměrně dost nežádoucích účinků včetně vyššího rizika infekcí horních cest dýchacích, bolestí hlavy, změn v krevním obraze, zvýšení jaterních testů, zvýšení sérového cholesterolu, kožních vyrážek a alergických reakcí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů