Ivabradine je lék předepisovaný zejména internisty s kardiologickou specializací. Účinnou látkou preparátu je prakticky stejnojmenná sloučenina ivabradin.
 
Princip: Ivabradin účinkuje na převodní systém srdeční, přesněji řečeno na sinusový uzel (SA uzel), v němž z normálních okolností vzniká srdeční rytmus. Účinkem ivabradinu dojde ke zpomalení tvorby vzruchů, tím se zpomalí tepová frekvence a sníží se spotřeba kyslíku v srdečním svalu.
 
 
Využití: Ivabradine využíváme tam, kde chceme zpomalit srdce, podmínkou ovšem je přítomnost normálního rytmu (u poruch rytmu lék neúčinkuje). Může se podávat v kombinaci s dalšími léky, jako jsou beta-blokátory, nebo samostatně (např. pokud pacient beta-blokátory netoleruje) pacientům s rychlejší srdeční akcí a srdečním selháváním nebo ischemickou chorobu srdeční projevující se anginou pectoris. Ivabradine u takových nemocných snižuje četnost a tíži anginózních obtíží.
 
 
Podávání: Ivabradine se vyrábí v podobě tablet o síle 5 a 7,5 miligramů. Přípravek smí být užíván pouze dle doporučení předepisujícího lékaře. Běžná dávka dospělého člověka je 5 miligramů podávaných 2x denně a po určité době může být opatrně navýšena dle efektu.
 
 
Nevýhody: Ivabradine může způsobit přílišný pokles tepové frekvence se vznikem bradykardie. Kromě toho si relativně hodně užívajících pacientů stěžuje na bolesti hlavy, motání hlavy a problémy s očima, kdy začnou vidět světelné záblesky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů