Adasuve je lék užívaný v psychiatrii, který patří mezi neuroleptika (antipsychotika). Jeho účinnou složkou je sloučenina loxapin.

 

Princip: Loxapin patří mezi novější látky s antipsychotickým působením. Loxapin účinkuje na neuromediátorové systémy v mozku (řada sloučenin umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami), především na systém dopaminový a serotoninový (méně i na systém histaminový, cholinergní a noradrenergní). Důsledkem je především zklidnění pacienta.

 

Využití: Preparát Adasuve se využívá v lůžkových zařízeních ke zklidnění psychiatrických pacientů se schizofrenií a maniodepresivní psychózou, pokud trpí akutním neklidem.

 

Podávání: Adasuve se vyrábí v podobě prášku, který se inhaluje pomocí speciálního inhalátoru. Jedna inhalační dávka má podle typu přípravku 4,5 nebo 9,1 miligramů účinné látky a běžná dávka pro dospělého člověka je 9,1 miligramů inhalovaných při akutním neklidu. Lék nesmí být podán bez doporučení lékaře.

 

Nevýhody: Adasuve účinkuje na centrální nervový systém a už tento fakt znamená, že lze očekávat četné nežádoucí účinky. Může způsobit trávicí obtíže (nechutenství, zácpa), změny nálady, ospalost a únavu. U lidí s nemocnými průduškami může preparát způsobit zhoršení dechu a námahovou dušnost.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů