Lenvima je lék využívaný u některých nádorových onemocnění  jeho účinnou složkou je sloučenina lenvatinib.

 

Princip: Lenvatinib patří mezi blokátory celé řady tyrosinkináz, které ovlivňují přenos informací v buňkách, čímž zasahují do buněčného cyklu včetně buněčného dělení. Lenvatinib tlumí například fibroblastový růstový faktor, destičkový růstový faktor a vaskulární endoteliální růstový faktor.

 

Využití: Lenvima se využívá v onkologii při léčbě pacientů s určitými formami pokročilé rakoviny štítné žlázy.

 

Podávání: Lenvima se vyrábí jako tobolky o síle 4 a 10 miligramů. Běžná dávka pro dospělého člověka je 24 miligramů přípravku denně, tato dávka může být dále upravena dle efektu a případných vedlejších účinků. Užívání léku bez doporučení lékaře je zakázáno.

 

Nevýhody: Lenvima může způsobit mnoho vedlejších účinků včetně únavy, trávicích obtíží, nechutenství, zvýšení krevního tlaku, bolestí hlavy a zarudnutí plosek a dlaní. Ze závažných (a naštěstí vzácnějších) vedlejších účinků se může objevit plicní embolie, ischemická mozková příhoda, akutní selhání ledvin, selhání jater a selhávání srdce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů