Insuman Comb je lék, který patří do skupiny inzulinů. Účinnou látkou je kombinace klasického synteticky vyráběného humánního inzulinu (rychle a krátce působící) a izofanového humánního inzulinu (pomaleji a dlouze působící).

 

Princip: Synteticky vyráběný humánní inzulin má stejné složení jako inzulin produkovaný buňkami slinivky břišní. Po aplikaci umožňuje vstup glukózy do buněk řady tkání a tím k poklesu koncentrace krevního cukru. Izofanový humánní inzulin má stejné složení, ale je k němu navíc přidaný protaminsulfát a zinek, což (díky pomalejšímu uvolňování) zpomaluje a prodlužuje jeho účinek. Výsledkem je kombinace obou inzulinů je nástup účinku asi za 30 minut po aplikaci s maximem účinku za 2-8 hodin a účinek může přetrvávat až 24 hodin.

 

Využití: Insuman Comb je určen k léčbě cukrovky k udržení normální hladiny krevního cukru a jako prevence hyperglykémie. Insuman Comb je v rámci pravidelné inzulinoterapie obvykle aplikován dvakrát denně. Typicky u cukrovky 2. typu často najdeme kombinace inzulinu s perorálními antidiabetiky.

 

Podávání: Insuman Comb se vyrábí v podobě vodné suspenze, která se aplikuje injekčně podkožně (břicho, stehno, hýždě). Dávkování je dáno v mezinárodních jednotkách (IU – International Units) a konkrétní podávaná dávka je vždy přísně individuální. Insuman Comb má více forem, které se liší poměrem objemu přítomných inzulinů:

  • Insuman Comb 15 – poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 15:85
  • Insuman Comb 25 – poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 25:75
  • Insuman Comb 30 - poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 30:70
  • Insuman Comb 50 - poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 50:50 

 

Nevýhody: Hlavním nežádoucím účinkem inzulinů je příliš silný pokles krevního cukru, tj. hypoglykémie. Obvykle je důvodem nedostatečný přísun potravy, alkoholový exces, nebo nadměrná fyzická aktivita. Hypoglykémie může být velmi nebezpečná a velice zákeřná je při užití dlouze a velmi dlouze působícího inzulinu, nebo při kombinaci inzulinu s perorálními antidiabetiky. V takových případech se totiž může opakovat i po zdánlivém zlepšení stavu. Kromě toho se může na podávaný inzulin vytvořit alergická reakce a při dlouhodobé podkožní aplikaci může dojít k poškození tukové vrstvy v místech vpichů (inzulinová lipodystrofie).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů