Lopridam je lék patřící mezi kombinované preparáty určené k léčbě vysokého krevního tlaku. Účinnými složkami preparátu jsou sloučeniny perindopril (ACE-Inhibitor), indapamid (diuretikum) a amlodipin (blokátor kalciového kanálu).

 

Princip: Účinky složek preparátu se kombinují. Dochází k rozšiřování cév v organizmu a ke zvýšení ztrát tekutiny ledvinami, což dohromady vede ke snížení krevního tlaku. Kromě toho je zde pozitivní vliv perindoprilu na srdeční sval a na tkáň ledvin.

 

Využití: Lopridam se využívá v léčbě vysokého krevního tlaku, přičemž díky přítomnému perindoprilu (ochranný vliv na srdce a ledviny) je výhodný pro nemocné s ischemickou chorobou srdeční, nebo nemocemi ledvin. Podobně jako u jiných kombinovaných preparátů se nehodí k zahájení terapie, ale spíše k pokračování terapie u pacienta, který již užívá více léků na tlak. Snížením počtu užívaných tabletek do jedné se obvykle výrazně zlepší spolupráce pacientů v pravidelném užívání léku.

 

Podávání: Lopridam by neměl být užíván bez doporučení lékaře. Preparát se vyrábí ve více typech podle obsahu účinných látek. Nejméně silný typ je 4/1.25/5 mg (tj. 4 mg perindoprilu, 1.25 mg indapamidu a 5 mg amlodipinu) a nejsilnější typ je 8/2.5/10 mg (tj. 10 mg perindoprilu, 2.5 mg indapamidu a 10 mg amlodipinu). Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

 

Nevýhody: Nežádoucí účinky Lopridamu zahrnují nežádoucí účinky všech tří použitých látek (viz příslušné texty o daných lékových skupinách). Předávkování nebo kombinace s jinými léky na tlak může způsobit jeho přílišné snížení. Perindopril může mít efekt na hladinu draslíku v krvi, kterou zvyšují a při kombinaci s jinými léky (např. s Verospironem) mohou způsobit hyperkalémii. Málo závažným, ale častým a výrazně obtěžujícím nežádoucím účinkem je nepříjemný suchý kašel, který je běžným důvodem vysazení léku. Léky obsahující ACE-Inhibitor by neměly být podávány těhotným ženám pro riziko poškození plodu. Amlodipin může kromě již výše zmíněného nízkého tlaku vyvolat bolesti hlavyotoky dolních končetin, které jsou asi nejtypičtějším nežádoucím účinkem blokátorů kalciových kanálů. Indapamid může způsobit hypokalemii, v tomto případě je však toto riziko nižší díky přítomnosti výše zmíněného perindoprilu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů