Melipramin se řadí mezi psychiatrické léky, patří mezi antidepresiva (přesněji tzv. tricyklická antidepresiva). Účinnou složkou preparátu je sloučenina imipramin.

 

Princip: Imipramin ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Imipramin zejména brání zpětnému vychytávání neuromediátoru noradrenalinu a serotoninu a zvyšuje tak jejich množství v mozku. Tím dochází ke změnám v centrálním nervovém systému a ke zlepšení nálady.

 

Využití: Melipramin se používá u různých poruch chování a nálad, které jsou v naší populaci velmi časté. Mezi tyto choroby patří deprese, depresivní epizody u maniodepresivní psychózy, některé úzkostné poruchy a další. V některých přesně daných indikacích může být preparát podáván proti nočnímu pomočování psychických příčin.

 

Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Melipramin se vyrábí v podobě tablet o síle 25 miligramů a běžná úvodní celodenní dávka u dospělého člověka bývá 75 miligramů. Tato dávka se může postupně navyšovat dle doporučení psychiatra.

 

Nevýhody: Už samotný fakt, že Melipramin účinkuje na nervový systém, znamená celou řadu vedlejších účinků, která jsou pro skupinu tricyklických antidepresiv poměrně typické. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví až za 2-3 týdny užívání. Nedoporučuje se náhlé vysazení léku, mohly by se objevit nepříjemné abstinenční příznaky. Zcela nepřípustné je užívání preparátu bez vědomí lékaře, nebo kombinace s alkoholem, či jinými návykovými látkami.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů