Eloxatin je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je oxaliplatina.

Princip: Oxaliplatina patří mezi sloučeniny platiny. Poškozuje buňky narušením tvorby DNA, což vede ke zpomalení buněčného dělení a zvýšenému odumírání buněk. Výrazně vyšší citlivost vůči účinkům oxaliplatiny vykazují nádorové buňky.


Využití: Eloxatin se podává pacientům se zhoubnými nádory, jako je rakovina tlustého střeva. Preparát bývá součástí různých kombinovaných chemoterapeutických režimů.


Podávání: Eloxatin se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Eloxatin může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost a nedostatek bílých krvinek. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, poškození nervů (vznik polyneuropatie), poškození sluchu, otoky tkání, bolesti svalů a alergické reakce.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů