Tienam je antibiotikum ze skupiny karbapenemů a jeho účinnou látkou je sloučenina imipenem a cilastatin.

 

Princip: Imipenem blokuje bakteriím schopnost tvorby jejich buněčné stěny a tím pomáhá ničit bakteriální buňky. Cilastatin nehubí bakterie, ale brání přeměně imipenemu na neúčinné produkty.

 

Využití: Tienam se v žádném případě nesmí používat u běžných infekcí. Jedná se o totiž velmi účinné antibiotikum a nadměrné používání by mohlo vést ke vzniku bakteriální odolnosti. Karbapenemy představují jednu z posledních linií obrany proti bakteriálním infekcím a o ni nesmíme přijít. Tienam se využívá u otrav krve, u závažných močových infekcí, těžkých gynekologických zánětů, u zápalů plic a zánětů pobřišnice.

 

Podávání: Záleží na doporučení ošetřujícího lékaře. Tienam se podává nitrožilně a vyrábí se ve formě prášku k přípravě infuzního roztoku, přičemž 1 lahvička s práškem obsahuje 500 miligramů imipenemu a 500 miligramů cilastatinu. Běžná dávka u dospělého člověka je obsah 1 lahvičky (tj. dávka 500/500 mg) aplikovaný každých 6 hodin.

 

Nevýhody: Text o nežádoucích účincích antibiotik najdete v tomto odkazu. U karbapenemů jsou nežádoucí účinky relativně vzácné, jedná se nejčastěji o alergické reakce, trávicí obtíže a změny v krevním obraze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů