Adenocor [adenokor] je lék určený k terapii poruch rytmu, jeho účinnou složkou je sloučenina adenosin.

 

Princip: Adenosin má poměrně zajímavé účinky při rychlém nitrožilním podání. Umí totiž na krátkou dobu zablokovat vedení vzruchů tzv. AV uzlem, což je za normálních okolností jediné místo, kudy se v srdci mohou šířit vzruchy ze síní na komory.

AV uzel je za klasických okolností velmi důležitý pro správné stahování síní a komor, u některých poruch rytmu se ovšem podílí na příliš rychlém vysílání vzruchů na komory, což vede k jejich zrychlenému a nedostatečně účinnému stahování.

Adenosin pomůže tento chybný přenos vzruchů dočasně zablokovat a tím vrátit zpět normální srdeční rytmus. Důležité je slovo dočasně – dlouhodobé zablokování AV uzlu by totiž mohlo způsobit jiné závažné poruchy rytmu, ovšem poločas účinku adenosinu se počítá na desítky vteřin.

 

Využití: Adenocor je nejlépe využitelný k rychlé nápravě supraventrikulárních pravidelných tachyarytmií. Zjednodušeně řečeno a přeloženo do češtiny to znamená, že jej můžeme zkusit podat u poruch rytmu spojených se zrychlenou frekvencí komorových stahů (tachyarytmie), při které jsou QRS komplexy na EKG záznamu štíhlé (supraventrikulární) a ve stejných vzdálenostech od sebe (pravidelné). Je to skutečně velmi zjednodušeně a ne zcela správně řečeno, ale ve většině případů to platí. Dodávám k tomu, že Adenocor není svou povahou účinku schopen vyřešit fibrilaci síní.

 

Podávání: Přípravek by měl být používán pouze zkušeným k na lůžkových odděleních s možnostmi resuscitace a monitorace pacienta. Adenocor existuje v injekční formě určené k rychlému nitrožilnímu podání. Úvodem se klasicky podávají 3 miligramy Adenocoru, nedošlo-li k účinku, tak se za 1-2 minuty podává 6 miligramů Adenocoru a následně opět za 1-2 minuty 12 miligramů Adenocoru. Další podávání se nedoporučuje a porucha rytmu se řeší jiným způsobem (například elektrickou verzí).

Pozn.: Aplikace léku se klasicky provádí nitrožilně na horní končetině, která se ihned po aplikaci zvedne do výše, což má urychlit odtok léku z končetiny směrem k srdci.

 

Nežádoucí účinky: Při podání se poměrně často objevují krátce trvající nežádoucí účinky, jako jsou bolesti na hrudi, pocení, zrudnutí v obličeji, bolesti hlavy a závratě. Dočasně se mohou objevit nadbytečné stahy komor (tzv. extrasystoly) a bradykardie. Naštěstí vzácně může vzniknout těžká bradykardie nereagující na léčbu a život ohrožující poruchy rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů