Adenocor [adenokor] je lék určený k terapii poruch rytmu, jeho účinnou složkou je sloučenina adenosin.

 

Princip: Adenosin má poměrně zajímavé účinky při rychlém nitrožilním podání. Umí totiž na krátkou dobu zablokovat vedení vzruchů tzv. AV uzlem, což je za normálních okolností jediné místo, kudy se mohou šířit vzruchy ze srdečních síní na srdeční komory.

 

AV uzel je za klasických okolností velmi důležitý pro správné stahování síní a komor, u některých poruch rytmu se ovšem podílí na příliš rychlém vysílání vzruchů na komory, což vede k jejich zrychlenému a nedostatečně účinnému stahování.

 

Adenosin pomůže tento chybný přenos vzruchů dočasně zablokovat a tím vrátit zpět normální srdeční rytmus. Důležité je slovo dočasně – dlouhodobé zablokování AV uzlu by totiž mohlo způsobit jiné závažné poruchy rytmu, ovšem poločas účinku adenosinu se počítá na desítky vteřin.

 

 

Využití: Adenocor je nejlépe využitelný k rychlé nápravě supraventrikulárních pravidelných tachyarytmií. Zjednodušeně řečeno a přeloženo do češtiny to znamená, že jej můžeme zkusit podat u poruch rytmu spojených se zrychlenou frekvencí komorových stahů (tachyarytmie), při které jsou QRS komplexy na EKG záznamu štíhlé (supraventrikulární) a ve stejných vzdálenostech od sebe (pravidelné). Je to skutečně velmi zjednodušeně a ne zcela správně řečeno, ale ve většině případů to platí. Dodávám k tomu, že Adenocor není svou povahou účinku schopen vyřešit fibrilaci síní.

 

 

Podávání: Přípravek by měl být používán pouze zkušeným k na lůžkových odděleních s možnostmi resuscitace a monitorace pacienta. Adenocor existuje v injekční formě určené k rychlému nitrožilnímu podání. Úvodem se klasicky podávají 3 miligramy Adenocoru, nedošlo-li k účinku, tak se za 1-2 minuty podává 6 miligramů Adenocoru a následně opět za 1-2 minuty 12 miligramů Adenocoru. Další podávání se nedoporučuje a porucha rytmu se řeší jiným způsobem (například elektrickou verzí).

 

Pozn: Aplikace léku se klasicky provádí nitrožilně na horní končetině, která se ihned po aplikaci zvedne do výše, což má urychlit odtok léku z končetiny směrem k srdci.

 

 

Nežádoucí účinky: Při podání se poměrně často objevují krátce trvající nežádoucí účinky jako jsou bolesti na hrudi, pocení, zrudnutí v obličeji, bolesti hlavy a závratě. Dočasně se mohou objevit nadbytečné stahy komor (tzv. extrasystoly) a bradykardie. Naštěstí vzácně může vzniknout těžká bradykardie nereagující na léčbu a život ohrožující poruchy rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů