Lemtrada je moderní lék využívaný v neurologii a jeho účinnou složkou je sloučenina alemtuzumab.

 

Princip: Alemtuzumab patří do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku vytvořenou rekombinantní DNA technologií, která se cíleně váže na určité receptory bílých krvinek (přesněji řečeno CD52 receptor) a tím snižuje jejich počty a aktivitu. Důsledkem je oslabení imunitního systému, což se obecně hodí u autoimunitních nemocí.

 

Využití: Preparát Lemtrada je indikován v léčbě některých forem roztroušené sklerózy. Není samozřejmě určen všem pacientům a bude k dispozici zejména vyšším neurologickým centrům specializujícím se na léčbu roztroušené sklerózy.

 

Podávání: Lemtrada se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který se aplikuje ve formě nitrožilní infuze. Dávky a frekvence podávání je přísně individuální. Lék nesmí být aplikován bez doporučení indikujícího lékaře.

 

Nevýhody: Lemtrada může při způsobit zvýšený výskyt infekcí (zejména močové infekce a infekce horních cest dýchacích), trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů a alergické reakce. Vzácněji se po aplikaci může objevit idiopatická trombocytopenická purpura, vysoká horečka a poruchy srdečního rytmu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů