Keytruda patří mezi léčiva využívaná v onkologii a jeho účinnou složkou je sloučenina pembrolizumab.

 

Princip: Pembrolizumab patří do problematiky biologické terapie a jde o monoklonální protilátku vyráběnou DNA rekombinantní technologií, která se váže na receptor buněčné smrti PD-1. Aktivací tohoto receptoru dokáže způsobovat zvýšené odumírání nádorových buněk.

 

Využití: Preparát Keytruda je určen pro pacienty s určitými formami melanomu, u kterých není možné nádor chirurgicky odstranit, nebo když jsou již přítomny metastázy.

 

Podávání: Keytruda se vyrábí v podobě roztoku určeného pro nitrožilní aplikaci ve formě infuze podávané každé 3 týdny. Léčbu musí řídit zkušený lékař a užívání léku bez jeho doporučení je přísně zakázáno.

 

Nevýhody: Keytruda může vyvolat řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, průjmů, nechutenství, bolestí kloubů a pocitu únavy. Poměrně často se také objevují nejrůznější kožní reakce včetně alergických reakcí. Nežádoucí účinky si v některých případech mohou vyžádat snížení dávek léku nebo i úplné vysazení terapie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů