Carboplatin je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina karboplatina.

 

Princip: Karboplatina je látka odvozená od platiny, váže se na DNA buněk, narušuje její strukturu, tím zasahuje do buněčného dělení a způsobuje odumírání buněk. Více postiženy jsou rychle se množící nádorové buňky. Struktura karboplatiny zajišťuje pomalejší uvolňování do organizmu a menší toxicitu.

 

Využití: Carboplatin se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například určité formy rakoviny vaječníků a rakoviny plic (malobuněčné karcinomy). Lék se často podává v kombinaci s dalšími přípravky v rámci chemoterapeutických režimů.

 

Podávání: Carboplatin se vyrábí v podobě roztoku, který se podává jako pomalá nitrožilní infuze. Přesná dávka je vždy individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Carboplatin může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, poškození nervů (příznaky polyneuropatie), poruchy sluchu a bolesti svalů a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů