Imbruvica patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina ibrutinib.

 

Princip: Ibrutinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Ibrutinib působí zejména proti Brutonově tyrosinkináze, jejíž mutace hrají důležitou roli v rozvoji některých lymfomů a leukémií vycházejících z B-lymfocytů.

 

Využití: Imbruvica se využívá u některých krevních nádorů, které jsou známé jako lymfomy a leukémie. Mezi indikace podávání patří například lymfomy z plášťových buněk a chronická lymfatická leukémie.

 

Podávání: Imbruvica patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tobolky o síle 140 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka se u většiny případů pohybuje okolo 3-4 tobolek.

 

Nežádoucí účinky: Imbruvica může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, zápalu plic, akutní pankreatitidy, kožních vyrážek, otoků, tvorby modřin, zvýšení krevního tlaku, nežádoucích změn v krevním obraze, vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu a příznaky srdečního selhávání.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů