Norvir je lék, který patří mezi antivirové preparáty (antivirotika) a jeho účinnou složkou je sloučenina ritonavir.

 

Princip: Ritonavir dokáže jednat zablokovat proteázu HIV viru (enzym štěpící bílkoviny na produkty využitelné pro tvorbu nových virových částic) a kromě toho tlumí v játrech enzym zodpovědný za rozkládání ostatních současně užívaných blokátorů proteáz. Důsledkem je narušená schopnost viru se množit a zlepšení účinku dalších současně podávaných léků ze skupiny inhibitorů HIV proteázy.

 

Využití: Norvir se využívá v léčbě některých forem infekce HIV a bývá součástí určitých terapeutických režimů v kombinaci dalšími léky. Pokud by byl lék podáván samotný, existuje zvýšené riziko vzniku virové rezistence (odolnosti) vůči léčbě.

 

Podávání: Norvir se vyrábí v podobě tablet o síle 100 miligramů a kromě toho i v podobě perorální suspenze a granulí. Přesná dávka je vždy individuální, stanovuje ji ošetřující lékař a bez jeho doporučení lék nesmí být užíván.

 

Nevýhody: Norvir může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážky, nechutenství a další. Poměrně často bylo při terapii pozorováno zvýšení jaterních testů a zvýšení hladiny cholesterolu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů