Champix [šampiks] je lékem, který má velké využití v odvykání kouření k tlumení abstinenčních příznaků při vysazení nikotinu. Jeho účinná látka se nazývá vareniklin. Vareniklin účinkuje na centrální nervový systém. Do určité míry se chová v mozku jako nikotin, v některých ohledech však působí proti němu. Způsobí úlevu podobně jako nikotin, na druhou stranu však kuřákovi snižuje požitek z nikotinu v cigaretách.

 

Využití: Champix je jedním z moderních léků, které mají pomoci odvykat v kouření. Kromě polykání tabletek je samozřejmě nutná snaha s kouřením skoncovat. Vzhledem k rizikům jaké kouření představuje se vůle skončit v řadě lidí najde a champix jim k tomu jen pomáhá.

 

 

Dávkování: Champix se vyrábí ve formě 0,5mg a 1 mg tablet a je pouze na lékařský předpis. Pacient by si měl s předstihem zvolit určitý den, kdy kouření zanechá, a začít champix užívat s předstihem cca dvou týdnů.

1-3. den: Champix 0,5mg 1-0-0

4-7. den: Champix 0,5mg 1-0-1
8. den a dále: Champix 1mg 1-0-1

Doba léčby je 3 měsíce, při úspěšném ukončení kouření lze terapii o 3 měsíce prodloužit ke snížení rizika recidivy.
 

 

Výhody: Hlavní výhodou je uspokojivý účinek, který byl prokázána v řadě klinických studií.

 

 

Nevýhody: Někdy byly pozorovány nežádoucí účinky jako jsou bušení srdce, bolesti hlavy a sucho v ústech. Po několika týdnech ovšem mají tyto příznaky tendenci vymizet. Určitou nevýhodou může být i cena, při dodržení dostatečné doby léčby se může vyšplhat až na několik tisícikorun. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu, že úspěšné zanechání kouření měsíčně velký finanční obnos ušetří.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů