Glezisim je kombinovaný preparát, který obsahuje účinnou látku ezetimib (ta je obsažena i v léku Ezetrol) a simvastatin (látka ze skupiny statinů). Inegy můžeme zařadit mezi léky na snížení cholesterolu.

 

Princip: V tomto preparátu se kombinuje efekt obou účinných látek. Ezetimib snižuje vstřebávání cholesterolu ze střeva a simvastatin snižuje jeho výrobu v organizmu. Lék proto snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

 

 

Využití: Použití je velmi široké. Glezisim podáváme nejen u vysokého cholesterolu, ale i pacientům s onemocněním srdce, s anginou pectoris, pacientům po infarktech a ischemických mozkových příhodách, nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a mnoha dalším.

 

 

Podávání: Záleží na doporučení lékaře, nicméně většinou se podává denně jedna tableta Glezisimu. Vyrábí se více typů preparátů, které mají stejnou dávku ezetimibu (10 miligramů) a liší se dávkou simvastatinu (10-40 miligramů).

 

 

Nevýhody: Glezisim může způsobit zvýšení jaterních testů a u malého procenta pacientů může jejich užívání vyvolat bolesti svalů a u vzácně i nebezpečnou rabdomyolýzu. Z toho důvodu by po nasazení léku do medikace měly být pacientovi s odstupem několika týdnů zkontrolovány jaterní testy a koncentrace kreatinkinázy (enzym uvolňující se při poškození svalů) v krvi. Pokud se po nasazení léku objeví bolesti svalů, pak je nutno vyšetřit kreatinkinázu ihned. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů