Roclarin [roklarin] je novější lék řadící se do skupiny statinů, tj. mezi léky na vysoký cholesterol. Zřejmě prakticky nenajdeme interně léčeného pacienta, který by některý ze statinů dlouhodobě neužíval.
 
Princip: Účinnou látkou preparátu je sloučenina rosuvastatin. Pomáhá blokovat tvorbu cholesterolu v organizmu, tím snižuje jeho hladinu v krvi a brání procesu aterosklerózy.
 
 
Využití: Použití je velmi široké. Roclarin podáváme nejen u vysokého cholesterolu, ale i pacientům s onemocněním srdce, s anginou pectoris, pacientům po infarktech a ischemických mozkových příhodách, nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a mnoha dalším.
 
 
Podávání: Záleží na doporučení lékaře, bez jehož vědomí by lék neměl být užíván. Roclarin se vyrábí v podobě tablet o síle 5-40 miligramů a běžná dávka pro dospělého člověka je 10-20 miligramů denně.
 
 
Nevýhody: Roclarin může kromě nezávažných trávicích obtíží způsobit i zvýšení jaterních testů. U malého procenta pacientů může jejich užívání vyvolat bolesti svalů a u vzácně i nebezpečnou rabdomyolýzu. Pokud se po nasazení léku objeví bolesti svalů, pak je nutno lék vysadit a případně vyšetřit v krvi hladinu kreatinkinázy (CK), což je enzym uvolňovaný do krve z poškozených svalů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů