Ibustrin je lék používaný u některých onemocněních souvisejících s krevní srážlivostí. Účinnou látkou přípravku je sloučenina indobufen.

 

Princip: Indobufen patří mezi protidestičková léčiva. Svým účinkem narušuje funkci enzymu známého jako destičková cyklooxygenáza. Zablokování tohoto enzymu tlumí tvorbu tromboxanu A2 a dochází ke sníženému shlukování destiček. Konečným důsledkem je omezená schopnost destiček vytvářet krevní sraženiny. Účinek vzniká poměrně rychle a naopak relativně rychle vymizí po vysazení léku.

 

Využití: Ibustrin se užívá k „ředění krve“ u některých stavů, kdy chceme omezit krevní srážlivost. Může jít o prevenci ischemické mozkové mrtvice, o prevenci a léčbu ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních končetin.

 

Podávání: Ibustrin se vyrábí jako tablety o síle 200 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého jsou 2 tablety denně. U jedinců s nemocnými ledvinami se tato dávka redukuje.

 

Nevýhody: Podobně jako jiné léky na ředění krve zvyšuje Ibustrin riziko krvácivých stavů včetně vzniku petechií, krvácení z nosu, krvácení do trávicího traktu a krvácivé mozkové mrtvice. Kromě toho byly při jeho užívání popisovány trávicí potíže, bolesti hlavy a méně často i zhoršení ledvinných funkcí. Vzácně může jeho užívání doprovázet výrazný pokles počtu bílých krvinek nebo destiček.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů