Ludiomil se řadí mezi psychiatrické léky patřící do skupiny antidepresiv (přesněji tzv. tricyklická antidepresiva). Účinnou složkou preparátu je sloučenina maprotilin.

 

Princip: Maprotilin ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Maprotilin brání zpětnému vychytávání neuromediátoru noradrenalinu zvyšuje tak jeho množství v mozku. Lehce ovlivněno je i zpětné vychytávání serotoninu. Tím dochází ke změnám v centrálním nervovém systému a ke zlepšení nálady.

 

Využití: Ludiomil se používá u poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Nejčastější indikací jsou nejrůznější formy deprese.

 

Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Ludiomil se vyrábí v podobě tablet o síle 25 a 75 miligramů a běžná zahajovací dávka u dospělého člověka je 25-75 miligramů léku denně. Pod dohledem psychiatra se dle účinku může tato dávka postupně dále navýšit, ovšem neměla by se překračovat maximální dávka 150 miligramů denně.

 

Nevýhody: Už ten fakt, že Ludiomil účinkuje na nervový systém, znamená celou řadu vedlejších účinků, která jsou pro skupinu tricyklických antidepresiv poměrně typické. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví někdy až za 3-4 týdny užívání. Nedoporučuje se náhlé vysazení léku, mohly by se objevit nepříjemné abstinenční příznaky. Zcela nepřípustné je užívání preparátu bez vědomí lékaře, nebo kombinace s alkoholem, či jinými návykovými látkami.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů