Caelyx je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina doxorubicin.

 

Princip: Doxorubicin patří do skupiny antracyklinů. Svým účinkem způsobuje zlomy DNA a navíc poškozuje buňky vytvářením toxických kyslíkových radikálů. V preparátu Caelyx je doxorubicin ve speciální formě (enkapsulovaný do lipozomů s povrchově vázaným methoxypolyethylenglykolem), což prodlužuje jeho efekt a poněkud snižuje jeho toxické nežádoucí účinky.

 

Využití: Caelyx se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například pokročilé formy rakoviny prsu s přítomnými metastázami. Méně často se může přípravek použít v terapii rakoviny vaječníku, Kaposiho sarkomu a mnohočetného myelomu.

 

Podávání: Caelyx se vyrábí v podobě suspenze, která je po rozpuštění určena k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Caelyx může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, otoky tkání, bolesti svalů a alergické reakce. Existuje i riziko poškození srdečního svalu (vznik poruch srdečního rytmu a srdeční selhávání).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů